– ΘΥΕΛΛΑ ΕΝ ΚΡΑΝΙΩ –

Όλο το καλοκαίρι περιμένω να φυσήξει…Όσο περιμένω στο μυαλό μου φυσάνε τρείς άνεμοι. Ο Βαρδάρης, ο Μπάτης και ο Σταβέντος. Ο πρώτος έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, ο δεύτερος από κάποια υπόγεια ταβέρνα και ο τρίτος κάτω από το κόκκινο σπίτι. Μην ξεχάσω να κατεβάσω τον ασκό του Αιόλου στον κάδο πριν περάσει το σκουπιδιάρικο.

About christoulias

illustrator, comic artist
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s